آگهی مناقصه غذا نوبت دوم

شرکت صنعت چوب شمال (سهامی عام) در نظر دارد تهیه و تامین غذای کارگران خود را در 2 وعده ناهار و شام  به تعداد تقریبی 100 پرس با قابلیت 25% افزایش و کاهش از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط در شهرهای گنبد و مینودشت واگذار نماید. ادامه مطلب …

آگهی مزایده دستگاه لودر

شرکت صنعت چوب شمال (سهامی عام) در نظر دارد 2 دستگاه لودر ولوو با مشخصات ذیل مازاد بر نیاز را از طریق مزایده به فروش برساند،  شرکت‌کنندگان می‌توانند با دریافت فرم شرایط مزایده با مراجعه به آدرس سایت شرکت پیشنهاد خود را در پاکت جداگانه‌ای لغایت پایان وقت اداری مورخه 1397/05/18 به دبیرخانه دفتر تهران و ساعت 9:00 مورخه 1397/05/20 به دبیرخانه کارخانه تحویل نمایند.

ادامه مطلب …