شرایط شرکت در مناقصه قطع ،تبدیل و حمل پروانه قطع جنگلی

موضوع مناقصه عبارت است از:

قطع، تبدیل و حمل چوب آلات به حجم کل تقریبی 4800 متر مکعب به میزان تقریبی حدود 2000 تن ( 10% کاهش و افزایش ) از گونه‌های درختان سوزنی برگ سوخته فاز اول و دوم قطعهB101 دو فقره پروانه قطع شماره 5505 مورخه 8/3/98 و 6246 مورخه 19/3/98 واقع در منطقه عرب داغ شهرستان کلاله

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخی بگذارید